Advice - Hero

Advice - Intro

Reakce na pozici, CV a tipy k pohovoru

Odpovědět na pozici v Hays není složité ale měli byste se ujistit, že jste věnovali dostatečný čas přípravě při reakci na jakoukoliv nabídku.

Přečtěte si často kladené dotazy a tipy k pohovorům, které vám s přípravou mohou pomoci.

Advice - FAQs

FAQs

Po jak dlouhé době od reakce na pozici do Hays mohu očekávat odpověď?

Snažíme se reagovat na všechny reakce, ať už jsou úspěšné či nikoliv, a to nejdéle v průběhu dvou dní. Někdy se však z důvodů velkého množství odpovědí může stát, že čekáte déle. V tomto případě doproručujeme zavolat přímo a probrat s námi vaši aplikaci do Hays telefonicky.

Po jak dlouhé době od absolvování pohovoru se dozvím, zda jsem prošel /prošla úspěšně?

Při přijímacím pohovoru vás seznámíme s jeho průběhem, včetně časového rámce, během kterého se bude celé výběrové řízení konat. V kterékoli fázi však můžete svou žádost probrat s naším interním náborovým týmem či provozním oddělením.

Mohu se ucházet o pozici ve více zemích zároveň?

Podporujeme mobilitu napříč všemi regiony, a to jak na lokální tak i mezinárodní úrovni. Očekáváme však, že o případných vícečetných žádostech budete komunikovat napřímo s interním náborovým týmem, případně provozním ředitelem, a to již během prvotního kontaktu s námi. To nám umožní zpracovat vaši žádost efektivně.

Pokud nebudu úspěšný tentokrát, mohu se o práci v Hays ucházet opětovně v budoucnu?

Pokud nebudete úspěšní napoprvé, poskytneme vám detailní zpětnou vazbu na váš výkon a probereme kroky, které byste měli podniknout, abyste příště byli úspěšnější. Budeme rádi, pokud v horizontu dvanácti měsíců zkusíte své štěstí znovu.

Kolik pohovorů budu muset absolvovat?

Počet a styl pohovorů, kterými budete muset projít, se může lišit v závislosti na senioritě pozice, o kterou se ucházíte. Snažíme se však být efektivní a během jedné návštěvy zvládnout více kol pohovorů. Typicky tak v Hays můžete očekávat nejvíce dvě návštěvy.

Header Navigation + Mobile Nav

Advice - Useful CV and interview tips

Top tipy

Naše top tipy k přípravě CV

Náš interní přijímací proces je detailní, což znamená, že je k němu zapotřebí důkladná příprava.

 • Připravte své CV ve formátu MS Word a ujistěte se, že velikost souboru není příliš velká
 • V CV spoléhejte na jednoduchost, vynechte jakoukoliv grafiku a obrázky
 • Uveďte veškeré osobní informace včetně svého jména, adresy, telefonního čísla a emailové adresy
 • Zkontrolujte si vhodnost a profesionalitu poskytnuté emailové adresy
 • Uveďte středoškolské a vyšší vzdělání včetně získaných titulů a časových údajů, kdy jste studia dokončili
 • Uveďte své pracovní zkušenosti v chronologickém pořadí, počínaje tou nejnovější
 • Zahrňte jména zaměstnavatelů, zastávané pozice, základní zodpovědnosti a dosažené úspěchy
 • Doplňte i důvody odchodů ze zaměstnání a vysvětlete jakékoliv případné mezery ve vaší kariéře (cestování v zahraničí, rodinné důvody, atd.)
 • Nepoužívejte profesní žargon
 • Nepoužívejte slang či jazyk určený pro sms či sociální sítě
 • Vždy si zkontrolujte pravopis a gramatickou správnost
 • Pokud se rozhodnete připojit i motivační dopis, je nezbytné, aby zdůrazňoval vaše unikátní vlastnosti, tedy to, co vás odlišuje od ostatních uchazečů. Tyto by měly příslušnému čtenáři jednoduše demonstrovat důvody, proč právě vy jste pro danou pozici tím správným kandidátem
 • Ujistěte se, že je váš profil na sociálních médiích prezentován profesionálně. Hays je jednou z nejsledovanějších společností na LinkedIn, proto se také připojte a zjistěte si více o tom, co děláme
 • Buďte připraveni a ujistěte se, že dokážete jasně formulovat klíčové zodpovědnosti této pozice

Tipy pro pohovor v Hays Czech Republic

V Hays nabíráme potenciál a trénujeme dovednost. Prokážete-li obchodního ducha, motivaci a schopnost zůstat v klidu i pod tlakem, brzy můžete pro leadera trhu daného segmentu pracovat i vy.

 • Ujistěte se, že znáte přesný čas, datum a místo pohovoru. Naplánujte si cestu, spojení MHD / možnosti parkování a prověřte, jak dlouho vám cesta zabere. Včasný příchod na kteroukoli fázi výběrového řízení je důležitý.
 • Představte nám svou osobnost s přihlédnutím k našim firemním hodnotám. Vystupujte a prezentujte se tak, jako by to udělal zaměstnanec Hays.
 • Prezentujte se dostatečně korporátně a v patřičném formálním oděvu
 • Buďte zdvořilí ke každému, s kým se setkáte
 • Zapojujte se, buďte přiměřeně sebevědomí a udržujte oční kontakt
 • Ukažte nadšení a zájem o to stát se recruitment specialistou v Hays
 • Oslovujte pohovorující jejich jmény
 • Ruku stiskněte pevně
 • Seďte vzpřímeně a v průběhu pohovoru buďte pozorní
 • Pamatujte, že pozorně naslouchat je stejně tak důležité jako dobře hovořit
 • Své odpovědi na všechny otázky si pozorně promyslete a správně je zformulujte
 • Usilujte o to, aby se vaše odpovědi vztahovaly k oblasti recruitmentu a našim klíčovým hodnotám
 • Přineste s sebou kopie certifikátů, které se vztahují buď profesně nebo studijně k vámi dosažené kvalifikaci a nabídněte je na pohovoru jako referenci

Homepage - promo block

Footer

Language Selector