About Hays - Hero

About Hays - Intro

Naše kultura a hodnoty

Kulturu v Hays charakterizuje svižné tempo, meritokracie a propracovaný systém odměňování.

Podstata a činnost naší společnosti jsou definovány šesti klíčovými firemními hodnotami. Uvítáme, když tyto hodnoty budete zosobňovat již od našeho prvního kontaktu a následně i po celou dobu svého působení v Hays.

About Hays - Values

About Hays - What we do

Charity

Co děláme

Jsme nejúspěšnější společnost v oblasti specializovaného recruitmentu v České republice.

V Hays dbáme na to, abychom doporučovali ty správné uchazeče na správná pracovní místa, lokálně ve třinácti specializacích.

Našimi klienty jsou významní zaměstnavatelé ze soukromého sektoru. Odborní konzultanti Hays se pak mohou spoléhat na podporu dalších oddělení, jako je interní HR, IT, marketing, právní podpora či finanční tým.

Naše role specialistů náboru

Všichni naši profesionálně vyškolení specialisté se zaměřují na konkrétní segment. Stávají se z nich odborníci v daném oboru; znají svůj trh a volné pozice, přední zaměstnavatele v oboru, požadované dovednosti a klíčové lidi, kteří jsou součástí výběrových řízení.

Naši konzultanti pracují v těsném partnerství se zkušenými pracovníky s rozhodovací pravomocí, aby správně porozuměli potřebám klientů a byli tak schopni jim v oblasti recruitmentu dodat mimořádnou službu. Tyto vztahy, stejně jako vazby s uchazeči, jsou klíčové pro úspěch každého konzultanta a úspěch naší společnosti celkově.

About Hays - How we do it

Jak pracujeme

Vyvinuli jsme a zavádíme zdokonalený model, který jsme nazvali Find & Engage. Ten propojuje využití osvědčených náborových postupů se vztahy s kandidáty, které naši konzultanti rozvíjeli po mnoho let, a nyní je kombinují s aktuálně dostupnými novými technologiemi. Tak dokážeme nalézt vhodného kandidáta na jakoukoliv zadanou pozici.

Tento přístup vrací do popředí recruitmentu vztahovost, avšak s využitím digitálních technologií, strojového učení a datové vědy, čímž je schopen operovat v mnohem širším a dříve nemyslitelném měřítku.

hays help

ED&I extended

Naše cesta: Rovné příležitosti, rozmanitost a inkluze (ED&I)

Jako přední společnost ve světě práce každý den řídíme změny s našimi zákazníky a jejich vlastními cíli a cestami v oblasti ED&I. Víme, že tato změna začíná u nás, a jsme odhodláni zajistit, aby všechny příležitosti byly stejné, bez ohledu na pohlaví, rasu nebo původ jednotlivce. V rámci tohoto procesu jsme sestavili náš závazek týkající se našich společných přesvědčení a cílů společnosti vůči iniciativám ED&I, navrhli jsme konkrétní opatření, která přijmeme, abychom zajistili, že se každý v Hays bude moci zapojit do práce a růst s námi.

Náš příslib

Naše přesvědčení

Věříme, že rozmanitost musí být evidentní na všech úrovních našeho podnikání a musí odrážet trhy a komunity, se kterými spolupracujeme. Potřebujeme kulturu postavenou na důvěře, respektu, rovnosti a inkluzivitě, abychom mohli žít podle našich hodnot, dosahovat svých ambicí a plnit svůj účel - a víme, že v případě potřeby musíme provést změny, které povedou k významné a trvalé proměně, abychom mohli náš příslib splnit.

Náš závazek

Budeme podporovat rovnost, rozmanitost a začlenění ve všech jeho formách, ať už jde o přijímání nových talentů do Hays, nebo o realizaci potenciálních příležitostí k rozvoji v rámci našeho podnikání. Chceme slyšet názory lidí a chceme, abychom se všichni z těchto diskusí dokázali poučit. Zavazujeme se k tomu, abychom ovlivňovali naše zákazníky, a to jak vytvářením příležitostí a zlepšování životů ve všech oblastech, tak při podpoře našich klientů, dodavatelů a partnerů při plnění jejich vlastních ambicí v oblasti rovnosti, rozmanitosti a začlenění.

Naše akce

V letošním zapojíme odborníky třetích stran, aby posoudili, zda jsou postupy v Hays skutečně spravedlivé, vyvážené a inkluzivní. Výsledky budeme sdílet s našimi zaměstnanci a zavážeme se k provedení změn, které budou pro realizaci našeho příslibu potřeba, to vše ve spolupráci s našimi globálními a regionálními doporučeními D&I. Budeme pokračovat v zavádění inkluzivního náboru a relevantních školení v našich vlastních náborových postupech a budeme pokračovat v charitativních aktivitách, které každý rok jako zaměstnanci společnosti Hays podnikáme.

About Hays - Specialist

Specializace

 • Administrativa, HR & Právo
 • Bankovnictví
 • Business Services
 • Energetika
 • Executive
 • Finance & účetnictví
 • Inženýring
 • IT & Telekomunikace
 • IT Contracting
 • Life Sciences
 • Logistika & nákup
 • Obchod & marketing
 • Retail
 • Stavebnictví & reality

About Hays - Location

Lokalita

V České republice máme dvě hlavní pobočky - v Praze a v Brně.

Pro více informací o tom, jak můžeme podpořit vaši kariéru nebo vaši společnost se, prosím, obraťte na naše specialisty ve vaší nejbližší pobočce, případně kontaktujte náš interní náborový tým.

Map of Hays

Homepage - promo block

Footer