This site uses cookies. If you continue, you consent to this.

MŮŽETE BÝT RECRUITEREM? 

 

Nábor je neuvěřitelně náročný a přitom obohacující. To, co vám přinese, je zcela závislé na tom, kolik energie do své práce vložíte; pracujte tvrdě a dočkáte se zasloužené odměnypracujte polovičatě a pak můžete očekávat jen limitovaný úspěch.  
 

 

Osobnost na prvním místě 

 

Správný přístup a osobnost jsou rozhodujícím faktorem při přijímání zaměstnance v jakémkoli odvětví, a totéž platí i v oblasti recruitmentu. V Hays přijímáme uchazeče na základě jejich osobnostních kvalit a potenciálu, spíše než na základě životopisu nebo kvalifikace. 

Být úspěšný v oblasti náboru závisí především na osobnostních rysech, zkušenosti a kvalifikace nemusí být vždy rozhodující. Existuje mnoho charakteristik, které vám v našem odvětví pomohou, naleznete je dále v tomto článku. 

 

Pracujte na své cestě vzhůru 

 

Nedělejte si starosti, pokud nebudete splňovat vše, protože na rozdíl od většiny personálních agentur, které o vás uvažují pouze tehdy, jste-li plně vyškoleni a máte za sebou jasné finanční výsledky, Hays výrazně investuje do vašeho profesního rozvoje. Podporujeme vás s průběžnou přípravou během celé vaší kariéry, ať už jste stážista,  konzultant, manažer nebo ředitel. Bez ohledu na vaše předchozí zkušenosti vám naše školení poskytne vše, co budete potřebovat pro to, abyste se stali úspěšným a uznávaným odborníkem na nábor a pomůžeme vám v tomto oboru vybudovat úspěšnou a stabilní kariéru. 

Uchazeče přijímáme na základě potenciálu, který přinášíte, a tuto filozofii uplatňujeme napříč naším interním náborovým procesem. Hodnoty naší značky jsou postoje, dovednosti a kvality, které hledáme u našich lidí – jsou to stejné kvality, které nás činí úspěšnými jako jednotlivce i jako vedoucí společnost ve světě práce: 

 

  1. Zvídavost

 

Jako odborník na nábor zaměstnanců ve společnosti Hays budeme chtít, abyste si uvědomili, že v rámci určitého odvětví máte možnost získat mnoho informací o nejrůznějších rolích. Správná míra zvídavosti tak může pomůže urychlit  a prohloubit vaše znalosti. Úspěšnost v oblasti náboru je do velké míry závislá na vaší zvídavosti, zájmu o lidi a o prostředí, v němž pracují. 

Jedním z nejčastějších důvodů, který slýchám, proč se lidé rozhodnou pro práci v recruitmentu, a konkrétně v Hays, je, že žádné dva dny nejsou stejné. Každý den představuje novou výzvu a tím příležitost učit se a růst. Zvídavost je něco, co se od kandidáta snažím identifikovat od začátku, dokonce i v počátečním telefonickém rozhovoru. Očekávám, že kandidáti budou o této roli klást spoustu otázek a budou otevřeni podrobné diskusi.  

 

  1. Ambice 

 

Další zásadní charakteristikou, potřebnou pro úspěch v náborovém průmyslu, je ambiciózní přístup. Recruitment je odvětví orientované na výsledek, což znamená, že  musíte být proaktivní. Úspěšní konzultanti musí mít energii a dynamiku, aby mohli překonávat své prodejní cíle a rozšiřovat svou síť kontaktů. Nábor pro vás není tím správným odvětvím, pokud nejste soutěživí nebo se snadno smíříte s tím, když jdou vaše výsledky od desíti k pěti.  

V Hays nebudete muset být ambiciózní jen sami za sebe, měli byste chtít totéž pro vaše klienty, kandidáty i váš tým kolegů. Chcete-li udržovat dlouhodobé a přínosné vztahy s klienty a kandidáty (což samozřejmě chcete), pak jim musíte poskytnout vždy ten nejlepší servis. To znamená být vždy připraven udělat něco navíc.  

 

  1. Expert 

 

Od vás, jako od odborníka na nábor se také očekává, že budete rozvíjet a prohlubovat své znalosti o odvětví, ve kterém budete pracovat. Znovu, nemějte strach, neočekává se, že budete mít všechny tyto informace okamžitě a od začátku; budete je získávat postupně, pomalu, v průběhu času, jak si budete budovat vlastní síť kontaktů. Vaše dosavadní kvalifikace může někdy určit, pro jaký obor budete nabírat uchazeče, a proto, vzhledem k tomu, že se Hays zabývá náborem ve více než 20 odvětvích, máme velmi různorodé možnosti specializace.  

Často bude potřeba, abyste sdíleli své znalosti se svými klienty a kandidáty, což vyžaduje dobré komunikační dovednosti a lidský přístup.
 

  1. Zájem o lidi

 

Nábor zaměstnanců je byznys o lidech a pro úspěšné konzultanty je vytváření dlouhodobých a funkčních vztahů prioritou. Pro náborové společnosti je typický čilý ruch a ochota ke spolupráci, kdy neustále komunikujete se svým týmem, klienty a kandidáty.  

Schopnost komunikovat jasně a s důvěrou na všech úrovních je často polovina práce, pokud jde o získání nebo umístění kandidáta, takže pokud máte skutečný zájem o lidi a jste schopni předat jej klientovi nebo kandidátovi, pak jste na dobré cestě k úspěchu. 

Vyhledat nabídky